top of page
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van EMS Health Studio. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de inschrijving. Leden worden verondersteld de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te begrijpen. Door inschrijving bij EMS Health Studio gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt gedefinieerd als een contract voor onbepaalde tijd waarbij het lid gerechtigd is om deel te nemen aan het aantal lessen dat is gekoppeld aan hun specifieke lidmaatschap.

Artikel 3: Betalingen

Elk lid betaalt lidmaatschapskosten die relevant zijn voor hun type lidmaatschap. Lidmaatschapskosten moeten maandelijks vooraf worden betaald en worden elke maand automatisch geïncasseerd. Lidmaatschapskosten zijn onderhevig aan periodieke verhogingen.

Artikel 4: Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Lidmaatschappen van EMS training worden voor een looptijd van 1 jaar gesloten, na een jaar wordt deze automatisch verlengd voor een periode van een maand voor de tarieven die gelden op het moment van verlenging. Lidmaatschappen van groepslessen worden voor onbepaalde tijd gesloten en automatisch verlengd voor een periode van een maand voor de tarieven die gelden op het moment van verlenging.

Als een lid zijn lidmaatschap wenst op te zeggen, stuurt hij/zij een e-mail met het kenmerk ‘opzegging’ naar iinfo@emshealthstudio.nl. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van schriftelijke opzegging.

Artikel 5: Tussentijdse wijzigingen in lidmaatschap tijdens de lidmaatschapsperiode

Leden kunnen op elk moment van lidmaatschapsvorm veranderen. Gewenste wijzigingen moeten uiterlijk 10 dagen vóór de eerste van de maand worden aangegeven per e-mail naar iinfo@emshealthstudio.nl. Wijzigingen worden geïmplementeerd in de volgende maand.

Artikel 6: Ziekte/blessure

Leden worden geacht altijd de coach vooraf aan de les op de hoogte te brengen van eventuele ziekte of blessure. In geval van langdurige ziekte, blessure of ander letsel waardoor deelname aan lessen niet meer mogelijk is kan na toestemming van EMS Health Studio het lidmaatschap tijdelijk worden gepauzeerd. Pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7: Lessen

EMS Health Studio behoudt zich het recht voor geplande lessen uit te stellen of te annuleren, zonder enige restitutie of compensatie in verband met feestdagen, vakantie periodes, wegens een gebrek aan ingelogde leden, de ziekte van een coach, overmachtsgebeurtenissen, onvoorzienbare omstandigheden of enige andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van EMS Health Studio.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Leden gebruiken alle materialen en faciliteiten bij EMS Health Studio op eigen risico. EMS Health Studio of een van hun coach(es) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de schade, verwonding of overlijden van een lid tijdens deelname aan lessen of tijdens het gebruik van een van hun materialen of faciliteiten. Leden vrijwaren EMS Health Studio voor aansprakelijkheid aan een derde partij die geen verband houdt met hun dienstverlening.

Artikel 9: Gedrag van leden

Leden mogen de materialen of faciliteiten van EMS Health Studio niet misbruiken. Leden zijn aansprakelijk voor betaling van elke nalatige of opzettelijke materiële schade. Onacceptabel, onbeleefd of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 10: Privacy

Leden geven EMS Health Studio toestemming om fotografische afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en / of individuen te gebruiken, onder voorbehoud van beroep, voor redactionele publicatie of voor promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

 

Uitgebreide informatie over privacy staat in de privacyverklaring van EMS Health Studio.

EMS Health Studio behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen

bottom of page