top of page
Vertrouwens-
contactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersoon, is beschikbaar voor medewerkers en leden om vertrouwelijke kwesties mee te bespreken. Deze kwesties kunnen variëren van werkgerelateerde problemen zoals pesten, discriminatie, of seksuele intimidatie tot persoonlijke problemen die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de persoon.

Onze vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om te luisteren naar de zorgen en problemen van de betrokkene, hen te ondersteunen, en hen te adviseren over mogelijke stappen die ze kunnen ondernemen om de situatie aan te pakken. Ze bieden een veilige omgeving waarin de persoon zijn of haar verhaal kan delen zonder bang te hoeven zijn voor represailles.

 

Onze vertrouwenspersoon is onpartijdig en neutraal en de informatie die ze ontvangt wordt vertrouwelijk behandelt, tenzij er sprake is van een direct gevaar voor de persoon of anderen. In dat geval kan ze stappen ondernemen om de veiligheid te waarborgen, zoals het inschakelen van de juiste autoriteiten of hulpverlenende instanties.

Het doel van onze vertrouwenspersoon is om een ondersteunend en vertrouwelijk kanaal te bieden voor medewerkers en leden die met problemen kampen, en hen te helpen bij het vinden van passende oplossingen.

 

 

Onze vertrouwenspersoon is mevrouw S.Piena

s.piena@gmail.com

bottom of page